Droogballen

Zouden wij ooit verantwoording moeten afleggen aan onze kinderen? ‘Wat ik je altijd heb willen vragen,’ zeggen ze als ze ons over enkele decennia bezoeken in het verzorgingstehuis, ‘wist je niet dat het milieu naar de knoppen ging? Jullie lazen toen nog kranten en tijdschriften, en daarin werd toch uitgebreid geschreven over jullie bizarre energieverbruik? Vorige week, bij het leegruimen van je huis, vond ik een Vrij Nederland uit 2010. Daarin stond een stukje over droogmachines. Weet je nog, jullie hadden ook zo’n ding. Bijna geen enkel apparaat verbruikte meer energie: circa elf procent van het huishoudelijke stroomgebruik, las ik in die VN. Nu hebben de Chinezen die apparaten voor ons verboden. Waarom lieten jullie het zover komen?’

Misschien helpen deze droogballen (www.goodforall.eu €12,95), die tot vijfentwintig procent aan energie besparen, u uit de brand. Of u koopt voor hetzelfde bedrag gewoon een wasrek.