Evert Nieuwenhuis houdt duurzaamheidsclaims tegen het licht.

‘U mag de hoop dan bijna hebben opgegeven,’ schrijft mevrouw Van Haren te T., ‘maar ik – en ik vermoed vele lezers met mij – niet.’ Deze VN-lezeres doelt op de eerste Het Geweten van dit jaar, waarin ik voorspel dat 2015 ‘de geschiedenis in zal gaan als het jaar waarin duidelijk werd dat de mensheid best bereid is om iets aan klimaatverandering te doen, maar dat het te weinig en te laat is om toekomstige generaties niet met een enorme puinhoop op te zadelen.’

December dit jaar vindt in Parijs een grote klimaattop plaats, en hier zullen heus enkele hoopgevende afspraken worden gemaakt. Maar in mijn glazen bol is nu al duidelijk dat het nooit genoeg zal zijn om ernstige klimaatverandering, waarbij bijvoorbeeld oogsten gehalveerd kunnen worden, te voorkomen. Volgens mevrouw Van Haren des te meer reden om als burgers te doen ‘wat onze wereldleiders zo jammerlijk nalaten: doen wat mogelijk is’. Ze...