Evert Nieuwenhuis houdt duurzaamheidsclaims tegen het licht.

Halleluja: de olieprijs is uitzonderlijk laag. Een uitgelezen moment – volgens The Economist zelfs van historische proporties – om fossiele brandstoffen de rug toe te keren en radicaal te kiezen voor schone energie.

Op het eerste gezicht is dit een tegenstrijdige redenering: goedkope olie maakt wind- en zonne-energie juist minder aantrekkelijk. Toch biedt de lage olieprijs een gouden kans voor politici die de oorlogskas van Poetin en IS niet meer willen spekken en hun kleinkinderen een leefbare aarde gunnen. Ten eerste bieden lage energieprijzen – olieprijzen zijn de afgelopen maanden gehalveerd, gas is het afgelopen decennium niet zo goedkoop geweest – de mogelijkheid om die vervloekte subsidies op fossiele brandstoffen af te bouwen zonder dat consumenten bij de pomp daar veel van merken. Wereldwijd geven overheden – hou u vast – 550 miljard dollar per jaar aan subsidies voor olieproducenten en...