Rotte cijfers

Wie gooit er niet af en toe een beschimmeld stuk kaas weg? Onlangs verscheen een rapport van de FAO die uw wandaad in mondiaal perspectief plaatst. In rijke landen wordt bijna net zoveel voedsel weggegooid (222 miljoen ton) als de totale voedselproductie in Afrika bezuiden de Sahara (230 miljoen ton). Europeanen en Amerikanen verspillen jaarlijks tussen de 95 en 115 kilo voedsel, Afrikanen en Aziaten zes tot elf kilo. Voor elke consument in rijke landen wordt negenhonderd kilo voedsel geproduceerd, voor mensen in arme landen is dat de helft (460 kilo). Ongeveer een derde van het voedsel gaat verloren tijdens productie of wordt door consumenten weggegooid. Het meeste beleid is gericht op het vergroten van de mondiale voedselproductie, maar het is zinvoller om verspilling te reduceren. Oh ja, een miljard mensen lijdt dagelijks honger.