Fossiele subsidies

Vorige week presenteerde GroenLinks de resultaten van haar meldpunt Fossiel schandaal. Niet om drinkende Polen aan te geven, maar voor verkapte subsidies voor fossiele energie. Denk aan overheidssteun voor kolencentrales of belastingvoordeel voor leaseauto’s. Een jury beoordeelde het ontbreken van accijns op kerosine in de luchtvaart als het grootste schandaal. Dit cadeautje kost de schatkist € 1,7 miljard. Nummer twee is de lage energiebelasting voor industriële grootverbruikers (€ 1,8 miljard), die zelfs onder het Europese gemiddelde ligt. In totaal besteedt de overheid jaarlijks € 5,8 miljard aan fossiele subsidies; voor schone energie is € 1,4 miljard beschikbaar. Minister Verhagen wil ‘slim bezuinigen’ om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en tegelijkertijd de Nederlandse economie te hervormen. Ziehier enkele suggesties, aangereikt door de oppositie.