Geef ons statiegeld

Onderweg een flesje water kopen tart alle logica. Onze voorouders hebben kosten nog moeite gespaard om ’s werelds beste waterleiding aan te leggen, maar voor ons is dat niet goed genoeg. Nee, liever een watertje dat vernoemd is naar een chic Frans kuuroord waarvoor we meer betalen dan voor een fles tafelwijn. Calvijn zou het niet goed vinden en uw geweten ook niet. Naar schatting vijftig miljoen flesjes belanden jaarlijks tussen het zwerfafval, waar ze – gemeten naar volume – vijftien procent van uitmaken. Eenenzeventig procent van de Nederlanders wil statiegeld voor kleine flesjes. Maar Den Haag wil het niet en geeft geen enkel argument dat opweegt tegen de constatering dat statiegeld op grote plastic flessen ervoor zorgt dat vijfennegentig procent wordt ingeleverd. Ook u bent nu overtuigd, en tekent het burgerinitiatief voor statiegeld op plastic flesjes op www.echteheld.nl.