Evert Nieuwenhuis houdt duurzaamheidsclaims tegen het licht.

‘Hier komen onze snellaadstations voor elektrische auto’s,’ zegt Michiel Langezaal, en hij wijst naar een aantal stippen op een kaart van Nederland. Dan drukt hij krachtig zijn wijsvinger op Den Haag. ‘Maar hier ligt het Ministerie van Olie.’

Michiel Langezaal richtte met Bart Lubbers (inderdaad, zoon van) een paar jaar geleden Fastned op. Deze start-up werkt aan een landelijk netwerk van laadstations waar elektrische auto’s in circa twintig minuten hun accu kunnen opladen. Onmisbaar als dit kabinet zijn doelstelling wil halen om over tien jaar een miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben. Onlangs bezocht ik Fastned en vertelde Langezaal hoe Den Haag de belangen van oliemaatschappijen beschermt en bestuurders van elektrische auto’s pest door hen croissants en toiletten te ontzeggen.
Het begon zo mooi, toen Rijkswaterstaat in 2012 concessies aan Fastned verleende om op 201 locaties laadstations te...