75

Het nieuws verspreidde zich snel: ‘Fukushima’-oefening Borssele goed verlopen. Dit ‘feit’ blijkt geheel ontleend aan het persbericht van de kerncentrale in Zeeland. Voordat de lezer gerust te bedde gaat, is het misschien goed de reikwijdte van deze oefening, ‘gebaseerd op de ervaringen’ bij de Japanse ramp, te weten. Het scenario was dat er na een dijkdoorbraak 75 centimeter water op het terrein stond. Uit de oefening moest blijken of voertuigen van de landmacht dan in staat waren af en aan te rijden. En ja hoor, de legerwagens staan hoog genoeg op hun banden.