Essay / Onderwijs

Recentelijk vroeg een vriend die ging trouwen aan zijn gasten of zij bij wijze van huwelijkscadeau iets wilden bijdragen aan de universitaire opleiding van zijn tweejarige zoon. Het ligt in de bedoeling dat de zoon in Amerika gaat studeren en onderwijs is daar duur. Veel Amerikaanse ouders beginnen dan ook direct na de geboorte van hun kind te sparen voor de opleiding van dat kind en in sommige gevallen zelfs ervoor.

De vaak aanzienlijke economische investeringen in het onderwijs van onze kinderen, geeft aan hoeveel belang er in wordt gesteld. Vaak wordt het opgevat als sleutel tot opwaartse sociale mobiliteit. De overheid lijkt het belang van opwaartse sociale mobiliteit minder serieus te nemen. Het oude ideaal van de verheffing van de arbeider is in ongerede geraakt, maar veel ouders denken daar vermoedelijk anders over. Armoedebestrijding begint nu eenmaal met beter onderwijs. Deze kalenderwijsheid wordt niet alleen in Afrika verkondigd, maar ook in eigen kring...