Met zijn artikel ‘Getting Iraq wrong’ legt Michael Ignatieff verantwoording af voor zijn steun aan de interventie in Irak, in 2003. Ignatieff was een van de vurigste en invloedrijkste pleitbezorgers van de interventie. Maar sinds hij zijn leerstoel aan Har­vard inruilde voor een zetel in het Ca­na­dese parlement heeft hij spijt. Hij heeft de woorden ‘mea culpa’ niet gebruikt, maar de reizang uit het drama beklaagt de Ca­na­dese geleerde als een morele loser. Ik kan Igna­tieff maar één ding kwalijk nemen en dat is dat hij een extra argument aan die critici heeft gegeven die bloed ruiken en de jacht op degenen die ‘fout waren in de oorlog’ tot het belangrijkste thema van de Irak-discussie maken. Met storende effecten: de debatten over de vraag of de VS onmiddellijk uit Irak moeten vertrekken, of wij Ne­der­lan­ders ook meteen onze biezen moeten pakken in Af­gha­ni­stan en of we niet maar meteen die hele strijd tegen het terrorisme als een neoconservatief...