Interview Robert Kaplan

Er zijn landen die op bijna alle gebieden met zo veel achterstallig onderhoud kampen dat niemand weet hoe het ooit goed kan komen: chronisch getob met opstanden en stakingen, onbekwaam regime, corrupt ambtenarenapparaat, constante oorlogsdreiging, torenhoge staatsschuld. Het tegenovergestelde komt ook voor: welvaartsstaten met een relatief blakende economie, hoogwaardig onderwijs, geweldige infrastructuur, tevreden burgers. Waar komen die verschillen vandaan? In zijn nieuwe boek De wraak van de geografie verklaart Robert D. Kaplan het lot van land en volk met een verwijzing naar de wereldkaart.

‘De geografische ligging van een land is veel belangrijker dan het politieke systeem,’ stelt hij. Dat zou betekenen dat niet het communisme (toen) of de islam (nu) de voornaamste oorzaken van internationale spanningen zijn, maar dat het allemaal de schuld is van de natuur. ‘Ach,’ merkt de auteur minzaam op, ‘zelfs de meest verstokte neoconservatieven in de...