Bladwijzers / De beste online bronnen bij het nieuws

Oratie; Rituele dans

Er is gestemd, er is een uitslag, het spel is op de wagen. De Tweede Kamer wil het deze keer zonder koningin doen. Het is de vraag of dat het makkelijker of moeilijker maakt een kabinet te formeren (zie ook pagina 8). De geschiedenis leert dat zelden iedereen tevreden is over een formatie. Carla van Baalen, hoogleraar parlementaire geschiedenis, noemt het ‘de zwakke stee van het Nederlands staatsbestel’. In haar oratie voor de universiteit van Nijmegen (2003) zegt ze dat het klagen over de formatie een rituele dans is: ‘Het duurt te lang, het is allemaal veel te geheimzinnig, er wordt geen verantwoording afgelegd, er worden voor tĂ© lange tijd tĂ© veel afspraken gemaakt, een deel van de volksvertegenwoordiging staat compleet buiten spel, de democratie werkt ĂŒberhaupt niet goed, enz., enz.’

Parlement.com; Geen regels

Het lastige is dat er in het staatsrecht eigenlijk niets is geregeld over de formatie....