Met of zonder koningin, op kabinetsformaties is altijd kritiek. Hoe komt dat?

Rituele dans

Er is gestemd, er is een uitslag, het spel is op de wagen. De Tweede Kamer wil het deze keer zonder koningin doen. Het is de vraag of dat het makkelijker of moeilijker maakt een kabinet te formeren. De geschiedenis leert in ieder geval dat er zelden een formatie plaats vindt waar iedereen tevreden over is. Carla van Baalen, hoogleraar parlementaire geschiedenis, noemt het ‘de zwakke stee van het Nederlands staatsbestel’. In haar oratie voor de universiteit van Nijmegen (2003) zegt ze dat het klagen over de formatie een rituele dans is: ‘Het duurt te lang, het is allemaal veel te geheimzinnig, er wordt geen verantwoording afgelegd, er worden voor té lange tijd té veel afspraken gemaakt, een deel van de volksvertegenwoordiging staat compleet buiten spel, de democratie werkt überhaupt niet goed, enz., enz.’

Geen regels

Het lastige is dat er in het staatsrecht eigenlijk niets is...