Film

Het is een onverwachte bron voor een film: de geschriften van de dertiende-eeuwse Brabantse mystica Hadewijch. Zeker aangezien die middeleeuwse inspiratie in Hadewijch nergens expliciet wordt gemaakt; de film speelt in het heden. De originele geschriften werpen wel een verhelderend licht op Bruno Dumonts bijzondere, gelaagde portret van religieuze overgave. Dumont heeft naam gemaakt met gewelddadig en seksueel confronterende films in weids gecomponeerde beelden. Met twee ervan, L’Humanité (1999) en Flandres (2006), won hij de Grote Prijs op het festival van Cannes. Hadewijch heeft een rustiger en beschouwelijker toon, maar er spelen vergelijkbare destructieve krachten.

Over de historische Hadewijch is weinig bekend. Ze leefde in de eerste helft van de dertiende eeuw en was, gezien haar beheersing van verschillende talen, waarschijnlijk van adel. Ze was een begijn, een lekengeestelijke, die samen met andere vrouwen een buitenkerkelijke religieuze gemeenschap vormde....