Nieuws!

Kamerlid Jeanine Hen-nis-Plasschaert (VVD) wil ambtenaren verbieden hoofddoekjes en keppeltjes te dragen. Daarnaast ziet zij artikel 6 van de grondwet, over het recht op godsdienstvrijheid, als overbodig: de rechten van gelovigen worden volgens haar al voldoende beschermd door de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering, et cetera.

Conservatief denker en publicist Bart Jan Spruyt is het met beide standpunten oneens. In de Volkskrant heeft hij vorige week geprobeerd uit te leggen waarom, maar zijn betoog lijkt een paar vreemde tegenstrijdigheden te bevatten.

Veel mensen, schrijft Spruyt, denken dat een neutrale overheid per definitie seculier moet zijn. Dat is volgens hem een vergissing, want: ‘Het seculiere standpunt is niet neutraal, maar evengoed een levensbeschouwelijke keuze.’ Op dezelfde grond verwerpt hij het idee dat de scheiding van kerk en staat impliceert dat politici zich niet door hun geloof zouden mogen laten leiden: ‘Wie zich vóór abortus en...