Binnenland

Op mijn werktafel ligt een deprimerend hoge stapel rapporten van en over de PvdA. Schuivende panelen uit 1987: de sociaal-democraten moeten zich instellen op het nieuwe tijdperk van individualisering en internationalisering. Bewogen beweging uit 1988: de PvdA moet meer nadruk leggen op gemeenschapszin. Het rapport-Van Kemenade uit 1991: de PvdA moet ophouden met navelstaren en toptalent uit de maat­schappij voor politieke functies zien te rekruteren. Het rapport-De Boer uit 2002: de Haagse kaasstolp moet aan diggelen worden geslagen.

De werkgroep Politiek Inhoudelijke Koers waarvan Margreeth de Boer voorzitter was, schreef een analyse die aan actualiteit niets heeft ingeboet. De denktank werd ingesteld naar aanleiding van de dra­ma­tische verkiezingsnederlaag van 15 mei 2002. Koks kroonprins Ad Mel­kert werd toen weggevaagd door de erven For­tuyn. De PvdA zat met zichzelf in de knoop, constateerden De Boer en haar secretarissen René Cuperus en Paul Kalma. Van wie...