Stelling: het nucleair akkoord met Iran is goed voor vrede en economie.

voor

principieel voor

1. Het akkoord stopt een wapenwedloop.

‘Zonder akkoord riskeren we nog meer oorlog in het Midden-Oosten. Andere landen in de wereld zouden zich gedwongen voelen om hun eigen kernprogramma te gaan uitvoeren, waarmee een nucleaire wapenwedloop zou dreigen in de meest explosieve regio in de wereld.’
Toelichting van Barack Obama op een persconferentie.

2. Goed voor democratie en stabiliteit.

Het opheffen van de sancties en het openstellen van Iran voor handel, cultuur en onderwijs versterkt de democratische krachten in Iran, schrijft ontwikkelingseconoom Iric van Doorn in de Internationale Spectator. De positie van de hardliners verzwakt: ‘Iran kan een stabiliserende rol spelen in de regio als er een einde komt aan de sancties en het land weer normale verhoudingen kan hebben met Europa.’

praktisch voor

1. Dit zorgt dat Iran geen bom kan maken.

Het belangrijkste...