Ook bij gevorderde dementie staat de overheid euthanasie toe. De documentaire Levenseindekliniek maakte veel los. Zijn de voorwaarden streng genoeg? Bart de Koning zet de argumenten van het debat onder elkaar.

Voor

Principieel voor

1. Dementie is ook ondraaglijk lijden.
Volgens de wet mag euthanasie bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. ‘Demente mensen geven zichtbare signalen af dat zij lijden. Zij huilen, staan steeds bij de deur naar buiten, vragen of ze mee naar huis mogen. En zolang er geen geneesmiddel bestaat tegen dementie, is dat lijden uitzichtloos.’ Petra de Jong, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), in Medisch Contact.

2. De handreiking stelt duidelijke eisen.
‘Veel artsen meenden dat euthanasie niet kan bij dementie,’ zegt voorzitter Margo Andriessen van de NVVE op NOS.nl: ‘Nu is weer bevestigd dat dat wel kan als de patiënt ernstig lijdt, een wilsverklaring heeft opgesteld en daarover vaker heeft gesproken...