De groei van de Nederlandse lonen is in 20 jaar niet zo laag geweest. Werknemers krijgen een steeds kleiner deel van het nationale inkomen. Meer loon is welverdiend, en goed voor de economie omdat werknemers meer gaan besteden.

Voor

Principieel voor

1. Gewone werknemer staat al heel lang stil.
De lonen zijn vorig jaar met slechts 0,6 % gestegen, het laagste percentage in twintig jaar tijd, volgens het CBS. ‘Het reële inkomen van de tien procent minst verdienende huishoudens is in Nederland sinds 1977 met ruim dertig procent gedaald. Ook zijn de cao-lonen, gecorrigeerd voor inflatie, sinds 1980 niet gestegen,’ schreef Mirjam de Rijk vorig jaar al in De Groene.

2. Kapitaal wint van arbeid.
Het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen – de arbeidsinkomensquote – is gedaald van 78 % in 2003 naar 73 %, becijferde DNB. Er dreigen ‘Victoriaanse toestanden op de arbeidsmarkt’, schrijft Maarten Schinkel in NRC. Een krimpende middenklasse is slecht voor de...