Erken de Palestijnse staat

voor

principieel voor

1. Het leidt tot evenwichtiger verhoudingen.

‘De positie van Israël is, vergeleken met die van de Palestijnen, als die van een reus tegenover een dreumes,’ stelt Dries van Agt in nrc.next. Israël is veel rijker en militair veel sterker.

2. Erkennen helpt tweestatenoplossing.

‘Een internationale erkenning kan de nodige impulsen geven aan een succesvol vredesproces en een vreedzame toekomst, ook voor Israëli’s.’ Position paper van Een ander Joods geluid.

3. Het steunt gematigde Palestijnen en een geweldloze oplossing.

‘Zo’n erkenning vergroot de publieke steun in de bezette Palestijnse gebieden voor gematigde stemmen die pleiten voor een geweldloos politiek vergelijk met Israël. Er ontstaat immers een politiek perspectief.’ Een ander Joods geluid.

principieel tegen

1. Troefkaart weggegeven.

‘Nederland en Europa zullen zich met een loze erkenning volledig buitenspel zetten. De voornaamste...