Stelling: Europa moet het vrijhandelsverdrag TTIP ondertekenen.

voor

principieel voor

1. TTIP is goed voor armen.

Globalisering heeft de afgelopen kwart eeuw ruim 1,2 miljard mensen uit de extreme armoede getild, maar de welvaart is nog oneerlijk verdeeld. Daarom is minister Lilianne Ploumen voor TTIP, stelt ze in NRC: ‘Een goed en fair akkoord is gunstig voor iedereen – de consument, mensen die nu werkloos op de bank zitten, ons MKB én, als we het goed regelen, ontwikkelingslanden.’

2. Het Westen moet een vuist maken.

‘De rol van Europa in de wereldeconomie (…) wordt allengs kleiner door de opkomst van landen als China en Rusland. Wil het Europese continent een rol van betekenis blijven spelen, dan zal het meer economische samenwerking moeten zoeken met andere democratisch geregeerde landen. Daarom is TTIP een goede zaak,’ schrijft Elsevier in een commentaar. TTIP is een geostrategische overeenkomst, stelde Eurocommissaris Frans Timmermans in een speech, en...