Stelling: Schaf het verbod op majesteitsschennis af.

voor

principieel voor

1. Iedereen is gelijk voor de wet.

‘Wat rechtvaardigt dat het beledigen van de koning en de koningin anders wordt gestraft dan het beledigen van gewone burgers of bevolkingsgroepen? Zou het niet logischer zijn om beledigingen gelijk te bestraffen ongeacht wie beledigd wordt?’ Alexander Pechtold tegen het ANP.

2. Verbod bedreigd vrijheid van menings-uiting.

‘Het OM is gevaarlijk bezig door mensen voor zoiets in de cel te kwakken en te vervolgen. Mensen zouden niet bang moeten zijn in de kladden te worden gegrepen om iets wat zij zeggen. Dit laat weer eens zien dat het OM niets van de vrijheid van meningsuiting heeft begrepen.’ Willem Jebbink, advocaat van fuck-de-koningzegger Abulkasim Al-Jaberi, in Het Parool.

3. Verbod toont weeffout monarchie.

‘De erfopvolging van ons staatshoofd is een ondemocratisch anachronisme dat een smak belastingcenten kost. Wij gedogen dat omdat het een...