Stelling: Er moet veel meer geld naar Defensie.

voor

principieel voor

1. Crises vergen leger met grotere slagkracht.

‘Crises in Oekraïne, het Midden-Oosten en Afrika en terroristische dreigingen […] hebben directe gevolgen voor onze veiligheid.’ De krijgsmacht moet in staat zijn ‘de militaire taken op zich te nemen voor de verdediging van onze veiligheid en voor de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde,’ betogen Dick Berlijn, Jaap de Hoop Scheffer, Jan Pronk en andere prominenten in een manifest in NRC.

2. We zijn niet geloofwaardig.

‘Als een land internationale invloed wil uitoefenen, zijn er feitelijk maar twee instrumenten om dit te bewerkstelligen: economische macht (inclusief ontwikkelingssamenwerking) en militaire macht. Diplomatie is een derde instrument, dat pas geloofwaardig wordt door economische en militaire macht,’ staat in het rapport ‘De waarde van Defensie’ van het Haags Centrum voor Strategische Studies.

3. We...