Staatssecretaris Sander Dekker wil het onderwijs toekomstbestendig maken. Het Platform Onderwijs2032 onder leiding van Paul Schnabel adviseert dat veel bestaande vakken verdwijnen, en de nadruk te liggen komt op vaardigheden. Wat schieten we daar mee op? De argumenten van het debat onder elkaar.

Voor

Principieel voor

1. Het gaat eindelijk over de inhoud.
‘In Nederland wordt al decennia gediscussieerd over het onderwijs, maar het gaat alleen maar over de structuur. Nooit over de inhoud, terwijl die toch bepaalt wat we onze kinderen leren. (…). Leraren zijn daar nauwelijks bij betrokken. Dat moet anders, veel professioneler. (…). De commissie-Schnabel heeft een goed rapport afgeleverd en veel met leraren gepraat. Dat heeft veel energie losgemaakt.’ Sander Dekker in het FD.

2. Het is nodig voor toekomst Nederland.
‘De centrale vraag (…) is hoe we kinderen van nu zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun toekomst. Wat moeten ze aan kennis hebben, hoe leren zij zich staande te...