De PvdA moet meer de straat op

voor

principieel voor

1. De PvdA moet weer kiezen voor waarden

‘Nu worden we te veel vereenzelvigd met regels en instituties. Daar moeten we radicaal mee breken,’ zei Jan Hamming in de Volkskrant: ‘Wij hebben onze idealen om rijk en arm, hoog- en laagopgeleid te verbinden. Past een compromis daar niet bij, dan moeten we het niet sluiten.’

2. De PvdA heeft een activis-tische traditie

‘We zijn allemaal kinderen en kleinkinderen van Joop den Uyl,’ zei Hamming in de Volkskrant. ‘We verschuilen ons niet achter een status quo. We nemen stelling, we zijn normatief en we faciliteren buitenparlementaire actie. (…) Wij zijn een vooruitgangspartij. Het is een dure plicht onszelf te vernieuwen.’

3. PvdA moet geen volkspartij zonder volk worden

‘Als de PvdA zich wil omvormen van bestuurderspartij naar volkspartij, moet ze harder strijden tegen de oligarchische trekken in de eigen partij en een tegenwicht creëren. Dit kan door te...