Stop met de opslag van telecomgegevens.

voor

principieel voor

1. Dataretentie maakt een ernstige inbreuk op mensenrechten.

‘De omvangrijke en bijzonder ernstige inmenging in de betrokken grondrechten is niet voldoende ingeperkt om te garanderen dat die tot het strikt noodzakelijke beperkt blijft,’ zo oordeelde het Europees Hof in april. ‘Het Hof is van oordeel dat het hier gaat om een zeer ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.’

2. De Nederlandse regering moet gehoorzamen aan de rechter.

In een rechtsstaat moet de overheid zich aan de wet houden. De uitspraak van het Europees Hof moet dus opgevolgd worden. ‘Het Hof stelt deze keer onomwonden dat de richtlijn ongeldig is,’ stelt Eleni Kosta, universitair docent in Tilburg in nrc.next.

3. Dataretentie is ongrondwettig.

‘De wettelijke bewaarplicht van telecomgegevens is in strijd met de grondwet, en daarom moeten de telecomproviders een schadevergoeding eisen van de overheid,’ stelt Rejo Zenger van...