De rechter moet wetten kunnen toetsen aan de grondwet.

voor

principieel voor

1. Toetsing beschermt grondrechten.

‘Constitutionele toetsing kan voorkomen dat nieuwe wetgeving sluipenderwijs de rechten en zeggenschap van burgers aantast.’ Frits Bakker en Kees Sterk van de Raad voor de Rechtspraak in nrc.next. ‘Een niet-afdwingbaar recht is (…) geen recht maar een gunst. Er is maar één instituut waar de burger zijn recht kan halen (…): bij de rechter.’ (Jurist Allard Altena op The Post Online.)

2. De grondwet beschermt beter dan verdragen.

‘Onze Grondwet kent in een aantal gevallen betere rechtsbescherming (…). Het is ook nauwelijks te verdedigen dat het Europese Hof (met (…) rechters uit bijvoorbeeld Rusland en Turkije) meer wordt vertrouwd in zijn oordeel over onze wetgeving, dan onze eigen Nederlandse rechters.’ Femke Halsema en Jit Peters in NRC (2008).

3. Stok achter de deur voor de wetgever.

De Kamer let beter op bij het maken van nieuwe wetten als...