De roepnaam is KiK, en dat staat voor Keuzes in Kaart. Het is het rapport van (vooral) het Centraal Planbureau (CPB) en (een beetje) het Planbureau voor de Leefomgeving over de doorrekening van de effecten van de verkiezingsprogramma’s. Sinds de publicatie, vorige week donderdag, verwijzen politici er graag – en selectief – naar. De SP is kampioen huren verlagen. De VVD is kampioen economische groei. GroenLinks is kampioen broeikasgasreductie.

Het enthousiasme waarmee de resultaten nu selectief worden uitgevent, staat in schril contrast met de kritiek die klonk in de weken voorafgaande aan de publicatie. Deze kritiek wordt door het CPB keurig gepareerd. Maar tegelijkertijd doet het bureau net een tikje te heilig over de eigen positie. Intussen is het grootste probleem: te veel partijen. Lees maar.

Keuzes in kaart bestaat sinds 1986 toen drie partijen het CPB vroegen om doorrekening van hun verkiezingsprogramma’s. In deze zevende editie is het aantal deelnemende partijen...