De negentien ambtelijke werkgroepen die herfst 2009 van het toen nog missionaire kabinet-Balkenende de opdracht kregen op zoek te gaan naar bezuinigingen, hebben deze week hun huiswerk ingeleverd. Het demissionaire kabinet stuurde het zonder commentaar door naar de Kamer. Eerst zijn nu de politieke partijen aan zet om uit de vele opties een keuze te maken, daarna, op 9 juni, u en ik – en vervolgens moeten we als kiezers maar afwachten om te zien wat de formatie oplevert.

De noodzaak om echt te kiezen, werd vorige week benadrukt door het Centraal Planbureau (CPB) dat tegelijkertijd over drie verschillende maar samenhangende onderwerpen publiceerde. Ten eerste: het Centraal Economisch Plan, met de update over de huidige stand van de economie. Dat bevatte, met de nodige slagen om de arm, vooral goed nieuws. Het economisch herstel zet naar verwachting dit en volgend jaar goed door terwijl de stijging van de werkloosheid beperkt blijft. De kans op depressieachtige toestanden neemt...