75.000

Nederland moet een kenniseconomie worden. Dat was een van de grote ambities van het kabinet-Balkenende IV. Maar volgens het innovatieplatform, door het kabinet zelf in het leven geroepen, is er nog maar weinig van terechtgekomen. Sterker: Zweden investeert per pas geboren baby inmiddels 75.000 euro meer in kennis. Met dit bedrag probeert de kennissector het kabinet schrik aan te jagen, zodat het daarna eindelijk serieus de mondiale concurrentie aangaat. De brief is ondertekend door prominenten als SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan en Philips-CEO Gerard Kleisterlee.