18.525.000

Ruim achttien miljoen euro. Dat zijn de kosten voor de invoering van de nieuwe rijksbrede huisstijl met het daaraan gekoppelde logo: een schild met een kroontje geflankeerd door twee leeuwen. In het coalitieakkoord van twee jaar geleden werd besloten tot een ‘herkenbare’, ’toegankelijke’ en ‘eenduidige’ presentatie van de rijksoverheid. De maatregel moet leiden tot ‘efficiencyvoordelen’ die jaarlijks vijf miljoen euro aan kosten bespaart. Van de tweehonderd rijksorganisaties moet nog één derde het logo voor juli 2010 overnemen.