27.000

Dat is in euro’s inmiddels ongeveer de Griekse staatsschuld per inwoner. De Europese onrust over de financiële malaise in Griekenland neemt toe: er zijn grote zorgen over de gevolgen voor de eurokoers en een mogelijk faillissement. Het leidt even af van onze eigen betalingsproblemen. Want wie herinnert zich nog de Miljoenennota, waarin staat dat onze staatsschuld dit jaar stijgt naar 381 miljard? Elke baby die in 2010 geboren wordt, draagt meteen een buideltje van 160.000 euro staatsschuld met zich mee, zo illustreerde minister van Financiën Bos dit drama nog op Prinsjesdag. Maar ach, we verdienen wel veel meer dan de Grieken.