32.000

Zoveel huwelijken worden er jaarlijks ontbonden tegenover de 72.000 die er worden gesloten. Om dat echtscheidingstij te keren, pleitte universitair docent familierecht Fred Schonewille op het congres ‘Preventieve Mediation’ in Utrecht op 20 april voor ‘de huwelijksvoorbereiding’. Het zou normaal moeten worden dat mensen die gaan trouwen eerst eens onder begeleiding van een family mediator bespreken wat voor type huwelijk hun voor ogen staat, en, mochten er kinderen komen, hoe de taken te verdelen. Dit om het ‘relatie-IQ’ van de onbezonnen geliefden te vergroten.