5

Volgens wijsgeer Cicero heeft humor vijf functies: het wekt sympathie op voor de spreker; het wekt bewondering; het breekt de kracht van de tegenstander; het toont de spreker als man van cultuur, verfijning en goede smaak en, tenslotte: het verzacht en ontspant onaangenaamheden.

Vraag: in hoeverre dient de recente mop van de demissionaire premier Balkenende (‘Waarom wil een autocoureur per se een condoom om? Omdat hij houdt van de geur van verbrand rubber’) een van deze vijf functies?