130

China groeit op alle fronten, ook als het om kerncentrales gaat. Op dit moment heeft het land er nog 13 in bedrijf, maar volgens het Internationale Atoomagentschap zijn er 37 kerncentrales in aanbouw. Dan komt China dicht in de buurt van Frankrijk (58) en Japan (54, Fukushima meegerekend). De Verenigde Staten blijven voorlopig aan kop met 104 centrales. Maar wie de landsgrenzen vergeet (en radioactieve wolken doen dat), ziet op de wereldkaart dat West-Europa de grootste dichtheid aan centrales kent: 130, Rusland niet meegerekend. Wereldwijd zijn er nu 442.