5000

Het verbleekte spandoek kan zó weer aan de gevel, nu de EU-lidstaten verplicht zijn om elke tien jaar een volkstelling te houden. De laatste volkstelling in ons land draaide in 1971 uit op een fiasco. Een kwart miljoen burgers, beducht voor hun privacy, weigerde mee te doen, ondanks de vijfhonderd gulden boete die daarop stond. Deze week begint in Duitsland Zensus 2011, een volkstelling die moet uitwijzen of er inderdaad 82.329.758 burgers in het land wonen. Er is veel verzet. De nieuwe weigeraars riskeren nu vijfduizend euro boete.