18

Homovriendelijker moeten ze worden. De zogenoemde achttien koplopergemeenten die deze week een verklaring ondertekenden met minister Van Bijsterveldt (CDA, emancipatie). De gemeenten maken plannen om de roze acceptatie te vergroten ‘in kringen waar dat moeilijk ligt’. Misschien een mooie taak voor middelbare scholen? Nee, denkt de minister die vorige week de wens van de Tweede Kamer naast zich neerlegde om homovoorlichting verplicht in het lesprogramma op te nemen. Alleen de ChristenUnie, de SGP en Van Bijsterveldts eigen CDA stemden tegen de D66-motie. Wel wil de emancipatieminister op den duur het aantal koplopergemeenten verhogen naar vijftig.