Het referendum kwam er niet, maar in de praktijk zijn de burgemeestersverkiezingen wel degelijk gedemocratiseerd. Dat is de reden dat de grote steden aan het CDA voorbij zijn gegaan.

Door de overwinning van Jan Peter Balkenende op Wouter Bos (november 2006) heeft niemand het ooit meer gehad over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van een paar maanden eerder. Die was rampzalig voor de grootste regeringspartij, het CDA. Balkenende volgde toen een andere koers dan nu: de bezuinigingen op vut en prepensioen werden verdedigd, net als het asielzoekersbeleid van minister Rita Verdonk. Dat viel slecht bij een achterban die op zondag in de kerk kreeg te horen dat het de opdracht van christenen was zich te ontfermen over de mensen die hongerden en dorstten naar gerechtigheid (Matteüs 5).

De neoconservatieve koers van de CDA-top had een verwoestend effect op de verkiezingsuitslag: in de grote steden van de Randstad behaalde de partij nog geen tien procent van de stemmen....