Het CDA regeert weer mee, maar Buma wil het anders doen dan zijn voorgangers. Max van Weezel probeert er niets cynisch over te zeggen.

Typerend voor de hybris van de christendemocratie was lang de uitspraak van het Tweede Kamerlid Joost van Iersel: ‘We rule this country’. Het waren de jaren tachtig waarin Lubbers I, Lubbers II en Lubbers III het land regeerden en de confessionelen waren ongeveer net zo lang aan de macht als de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Wij parlementaire journalisten konden ons eigenlijk geen kabinet voorstellen zonder het CDA.

In 1994 gebeurde dat toch, na een bloedige broederstrijd tussen vertrekkend premier Ruud Lubbers en de al tot zijn opvolger gekroonde fractievoorzitter Elco Brinkman. De kroonprins vond dat op sociaal terrein meer knopen moesten worden doorgehakt (‘Het speelkwartier is voorbij’), zijn partijgenoot in het Torentje voelde zich gekwetst en riep op bij de verkiezingen op de Tilburgse jurist Ernst Hirsch Ballin te stemmen...