Het viel enigszins weg ten midden van de vele scheldpartijen en vermaningen, maar opmerkelijk was het zeker: het voorstel dat Sybrand van Haersma Buma lanceerde op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen.

In zijn inbreng vroeg de CDA-fractievoorzitter om méér geld voor basisschoolleerlingen met een taalachterstand. Sympathiek plan, kan niemand op tegen zijn. Maar toen kwam de pay-off. Het leek Buma een goed idee als dat geld niet gelijkelijk verdeeld zou worden over alle gemeenten, maar uitsluitend daar terecht zou komen waar de taalachterstanden het meest nijpend zijn: de vijf grootste steden. ‘Het CDA,’ sprak de fractievoorzitter, ‘wil daarmee ook een impuls geven aan de toekomst van de grote stad.’

Het CDA dat zich bekommert om de grote stad? Opzienbarend. De laatste vijftien jaar hebben de christendemocraten bijzonder weinig affiniteit getoond met grootstedelijke problematiek. In de jaren van Ruud Lubbers was de partij nog aantrekkelijk voor de middenklasse en...