Economie

De teerling is geworpen. Het kabinet-Rutte heeft zich opgesloten in het Catshuis met een zelfopgelegd, nagenoeg onhaalbaar doel. De tussenformatie, die naar verwachting de rest van deze maand zal duren, heeft als oogmerk per direct de begroting op orde te brengen. Om dit te bereiken, moet in de Miljoenennota 2013, die op Prinsjesdag naar het parlement gaat, voor een bedrag van ten minste negen miljard aan extra bezuinigingen worden opgenomen. Alles is bespreekbaar, zolang het kabinet het door het Centraal Planbureau (CPB) voor 2013 verwachte begrotingstekort van zevenentwintig miljard maar terugbrengt tot achttien miljard. Dat is het maximaal door Brussel toegestane tekort. U weet wel, die befaamde drie procent van het nationaal inkomen.

Negen miljard bezuinigen, dat is onverstandig én ondoenlijk, zo stelden we hier al eerder vast. Maar als het kabinet het per se wil, heeft het twee mogelijkheden. Eén: minder uitgeven.

Twee: meer inkomsten genereren. De derde...