Olympisch drama

2012 moet een feestelijk jaar worden voor Groot-Brittannië. Het land viert het diamanten jubileum van koningin Elizabeth en is in de zomer gastheer van wat premier Cameron in zijn nieuwjaarstoespraak enthousiast ’the global drama of the Olympics’ noemde. Maar in diezelfde toespraak waarschuwde hij voor een zwaar economisch jaar. Intussen is de druk op het Olympisch budget zo hoog, dat de overheid er mogelijk niet aan ontkomt er nog meer geld in te steken. Wordt het Olympische drama een financieel drama?