Onuitroeibaar is het menselijk verlangen naar de exclusieve verbintenis, naar het duo-schap: niet alleen in de liefde en de seks, maar ook in het werk, zodat we inmiddels vertrouwd zijn met het fenomeen van het werkhuwelijk.

In het eerste jaar van mijn middelbare school was ik Koot en mijn beste vriend De Bie. Wij spraken uitsluitend met elkaar als Koot & Bie. De omgeving werd er horendol van en wij wilden wel anders maar vreesden de leegte die zou resteren als wij ophielden met onze geritualiseerde conversatie.
Uiteindelijk hebben we het dapper, moedig toch gedaan, en toen bleef het stil. We lachten gegeneerd en ieder ging subiet een andere kant op. Het was de vorm die ons bij elkaar had gehouden en die vorm was, anders dan de omstanders dachten, van levensbelang.

Koot & Bie, Bram & Freek, mannen zijn beter in het werkhuwelijk dan vrouwen, en dan laat ik Bassie & Adriaan nog buiten beschouwing. Het is van groot belang dat ook dit huwelijk publiekelijk wordt goedgekeurd en...