Nieuws!

Ook de rechter moet kennelijk nog even wennen. Toen Bram Moszkowicz, de advocaat van Wilders, vertelde dat zijn cliënt zich op het zwijgrecht zou beroepen, zei rechtbankvoorzitter Jan Moors na een korte schorsing: ‘U wordt nog wel eens verweten door anderen dat u goed bent in het poneren van een stelling, maar de discussie uit de weg gaat. En het lijkt er een beetje op dat u dat nu vandaag ook weer doet.’

Voor Moszkowicz was dit, zoals bekend, genoeg reden om de rechtbank te wraken: het klonk als een politieke sneer, en de schijn van vooringenomenheid was daarmee volgens hem gewekt.

Dat Wilders wil zwijgen, is natuurlijk zijn goed recht. Door tegenstanders is hem de laatste dagen lafheid verweten, maar aangezien hij niet voor zijn lol terechtstaat en deze strategie volgens zijn advocaat de beste kans op vrijspraak biedt, is het absurd om van hem te eisen dat hij in de rechtszaal desgevraagd zijn tirades gaat herhalen of nuanceren. Wie uit zelfverdediging handelt, is niet...