Den Haag

stoere taal bevatte het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. Met vereende krachten moest de crisis worden overwonnen en daarvoor was een drastische hervorming van de arbeidsmarkt nodig. De duur van de WW werd ingekort. Ook het ontslagrecht zou worden versoepeld. Nare maatregelen voor werknemers, maar van het bedrijfsleven werd ook wat verwacht. Een nieuwe Participatiewet regelde dat werkgevers een deel van de arbeidsgehandicapten zouden aannemen die nu in de Wajong zitten of in dienst van een sociale werkplaats zijn. Als ze dat niet uit zichzelf deden, werd het met de wet in de hand opgelegd. Alle bedrijven met meer dan 25 man personeel moesten vijf procent mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De quotumregeling heette dat. ‘We zorgen ervoor dat niemand tussen wal en schip valt,’ beloofden VVD en PvdA elkaar plechtig.

De vrome belofte hield nog geen half jaar stand. Minister Asscher van Sociale Zaken raakte aan de praat met werkgevers en werknemers en die...