Met het basis-inkomen staat een oud en radicaal idee weer volop in de belangstelling. Hoe verdelen we het geld als dit niet meer via werk en salarissen gaat? Hoe helpen we werklozen netjes aan een inkomen? En hoe vereenvoudigen we ons sociale zekerheidsstelsel? Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen zou het antwoord zijn op deze vragen. Althans, met die hypothese eindigden we hier vorige week.

Wie wil werken mag, voor het geluk, voor de glorie of voor nog meer geld. Prima

Een basisinkomen voor iedereen is een sympathiek idee. De eenvoud is aantrekkelijk. Alle andere inkomensvoorzieningen kunnen aan de kant. Weg studiefinanciering, bijstand en AOW.

Die onvoorwaardelijkheid is ook lekker. Als iedereen het altijd krijgt, hoeven instanties niet te controleren op de rechtmatigheid van de uitkering. Werklozen hoeven niet ‘geactiveerd’. Uitkeringstrekkertje pesten behoort tot het verleden.

Een heerlijk idee is ook dat we met het basisinkomen verlost lijken van de...