Niet alle asielzoekers zijn alleen maar slachtoffer. Sommigen zijn slachtoffer en dader tegelijk. In 1992 ontvluchtten hoge functionarissen van het ten val gebrachte Afghaanse communistische regime massaal hun land. Ze gingen op de loop voor de moedjahedien, de nieuwe lichting machthebbers.

Asiel in Nederland

Kopstukken van het schrikbewind van Nadjiboella en diens voorgangers, onder wie ministers, vice-ministers, gouverneurs, generaals, openbaar aanklagers en agenten van de geheime dienst (de gevreesde Khad), vonden in Nederland moeiteloos onderdak als politiek vluchteling. Zo liepen Afghanen van de eerste generatie vluchtelingen, die de repressie in hun land tussen 1978 en 1992 waren ontvlucht, hun ‘beulen’ hier weer tegen het lijf. Een schandaal, vinden ze. ‘Die mensen horen hier niet thuis.’

Het ministerie van Justitie probeerde de wrange kwestie te bagatelliseren. ‘In Nederland verblijven acht personen die zijn aan te merken als hoge functionarissen van het voormalige...