Binnenland

Een van mijn lievelingsboeken is 48 kruisraketten van Boudewijn van Een­ennaam, tegenwoordig ambassadeur van Nederland in de Verenigde Sta­ten. Van Eenennaam – begin jaren tachtig topambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken – laat in dat boek alle varianten de revue passeren die het Nederlandse kabinet verzon om onder plaatsing van kruisraketten uit te komen: de ‘uitstelvariant’ (we plaatsen raketten, maar niet nu), de ‘voorbereidingsvariant’ (we bouwen bunkers, maar die blijven leeg), de ‘invliegvariant’ (pas bij een naderende kernoorlog wapens op Nederlands grondgebied stationeren) en – niet te vergeten – de ‘Belgische optie’ (raketten die in de lente bij ons en in het najaar bij de zuiderburen stonden opgesteld).

Al die hilarische oplossingen waren nodig omdat politiek Den Haag geen beslissing kon nemen over de vraag of tegenover de SS-20-raketten van de Sovjet-Unie westerse (kern)wapens moesten worden geplaatst. De Amerikanen...