‘In onze tijd is de Koran in de plaats gekomen van Das Kapital,‘ schrijft een Harvard-hoogleraar. Maar klopt dat eigenlijk wel?

‘Oorlog is terug van weggeweest, en het gaat vooral om heilige oorlog.’ Die steen wordt in de vijver gegooid door Niall Ferguson. En met heilige oorlog bedoelt de Harvard-hoogleraar: islam-gerelateerd. Fanatiek nationalisme en communisme waren de aanjagers uit de vorige eeuw, nu is de politieke islam de boosdoener. ‘In onze tijden is de Koran in de plaats gekomen van Das Kapital.’ Ferguson steunt op Britse cijfers die zeggen dat het aantal oorlogsslachtoffers in de afgelopen vijftien jaar is verviervoudigd, en op eigen berekeningen die uitwijzen dat de stijging vooral ‘fatalities in armed conflicts in wars involving Muslims’ betrof. In 2000 was 35 procent van de slachtoffers volgens Ferguson moslim, in 2014 was het moslimaandeel liefst 79 procent. Dat kan waar zijn, maar het is een wollige bewering omdat ‘wars involving Muslims’ in mijn...