De hoeveelheid plannen die dezer dagen vanuit Den Haag over de samenleving wordt uitgestort, is zo groot dat zelfs een geroutineerde beleidsnotalezer – uw dienaar – het niet bij kan houden. De aanbevelingen voor het belastingstelsel – vorige week gepresenteerd als het werk van de ’21ste werkgroep’ – nu even niet!

De (demissionaire) kabinetsplannen met het pensioenstelsel – wacht maar even! Ik ben nog bij de stapel gedachten van de negentien werkgroepen die op 1 april hun grofweg duizend pagina’s het licht deden zien. Meer in het bijzonder bij werkgroep 9: ‘Op afstand tot de arbeidsmarkt’. En ik ben aangenaam getroffen.

Het onderwerp van deze werkgroep betreft in feite de onderkant van de samenleving. Dat is geen terrein waarop de doorsnee VN-lezer – en -columnist – graag bezuinigt. En toch komt er uit deze werkgroep een goed idee, dat nog geld bespaart ook.

Aan die onderkant van de samenleving is het nu een wirwar aan regels en uitvoerders. Ik som even een paar afkortingen op...